Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

 

Πόσο κοστίζει  ;

Η δαπάνη μιας δουλειάς εξαρτάται από το πόσο απλή η σύνθετη είναι. Η χρέωση γίνεται με σταθερές τιμές ανάλογα με το έργο και την λεπτομέρεια που ζητείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως τροποποίηση μελέτης  κ.λπ. η χρέωση μπορεί να γίνει ανάλογα με τις απαιτούμενες εργατοώρες.

Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την παράδοση μιας δουλειάς  ;

Στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει απάντηση εκ’ των προτέρων.  Ένα έργο μπορεί να είναι από απλό έως πολύ σύνθετο συνδυάζοντας πολλές παραμέτρους . Ακόμη μπορεί να ζητηθεί ανεξάρτητα από την απλότητά του να δοθούν κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε μεγάλη έκταση. Πάντως για τα έργα που το γραφείο έχει αναλάβει έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα  που ζητήθηκαν από τους πελάτες ή τις υπηρεσίες – δημόσιους φορείς.

Γιατί  η κατασκευή μου είναι «φορτωμένη» με πολλά κιλά ή κυβικά ;

Κάθε έργο μελετάται με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές που βρίσκονται πάνω από την ‘εμπειρία’ ή τις εκτιμήσεις του κάθε εργοδότη. Οι κανονισμοί επίσης επιβάλλουν κάποια ελάχιστα τα οποία είναι απαγορευτικό να τα παρακάμψει κανείς  για λόγους ασφάλειας όλης της κατασκευής.  Τα φορτία που εφαρμόζονται στην κατασκευή ( χιόνι, άνεμος, σεισμός κ.α. ) και οι εδαφικές συνθήκες είναι αυτά με βάση τα οποία προκύπτουν τα «κιλά» ή τα «κυβικά». Για έναν απλό ιδιώτη – επιχειρηματία μια απλή μεταλλική στέγη που κρατά το βάρος του «αέρα» και κάποιου ανθρώπου για συντήρηση φαντάζει πολύ «φορτωμένη», στην καθομιλουμένη, όχι όμως και για τον μηχανικό, όταν για παράδειγμα πρέπει να εφαρμόσει  τα φορτία «χιονιού» του κανονισμού των 80 κιλών σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας της. 

Πόσο  ασφαλής είναι η κατασκευή ;

Κάθε έργο που μελετάται «σωστά» παρέχει ασφάλεια στους χρήστες του. Στον Ελληνικό χώρο, με δεδομένο τον σεισμικό κίνδυνο, το επίπεδο της ασφάλειας είναι αυτό  που η Πολιτεία έχει αποδεχθεί μέσα από τους εφαρμοζόμενους  κανονισμούς και την υπάρχουσα τεχνογνωσία, που είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως σε επίπεδο μελέτης και σχεδιασμού κτηριακών έργων. Είναι δυνατή η κατασκευή έργου το οποίο δεν θα διατρέχει σεισμικό κίνδυνο (μηδενικές ζημιές) με αυξημένο όμως κόστος. Τα τελευταία χρόνια μια νέα στρατηγική αντισεισμικού σχεδιασμού έχει αναπτυχθεί δίνοντας δυνατότητες πολλαπλών αλλά συγκεκριμένων επιλογών εκ’ μέρους του ιδιοκτήτη για την επιθυμητή συμπεριφορά της κατασκευής του σε έναν ισχυρό σεισμό. Αυτή η νέα φιλοσοφία σχεδιασμού έχει ήδη εφαρμογή στον κανονισμό επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτήρια, όχι όμως και στον σχεδιασμό νέων.

Πότε μπορώ να ξεκινήσω το έργο ;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών επιτρέπεται  μόνον μετά την έκδοση της άδειας δόμησης ν.4030/2011. Προηγείται η έγκριση δόμησης που πιστοποιεί μόνον το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης που επιτρέπονται. Η εκτέλεση των εργασιών ελέγχεται από τρίτο ιδιώτη μηχανικό, τον ελεγκτή δόμησης. Ο αριθμός των έλεγχων  μπορεί να είναι μέχρι τρείς το μέγιστο ( αρχικό, ενδιάμεσο, τελικό στάδιο ) ανάλογα με το είδος του έργου. Σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλονται κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

Μπορώ να κάνω αλλαγές σε έργο που έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις ή που εκτελείται ;
Αυτό είναι δυνατόν να γίνει εάν προκύψουν στοιχεία ή μεταβληθούν παράμετροι του αρχικού σχεδιασμού είτε πριν, είτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών π.χ.  διαφορετικές εδαφικές συνθήκες, τροποποίηση γραμμής παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να νομιμοποιείται  μέσα από τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία περί αναθεώρησης ή τροποποίησης  του αρχικού σχεδιασμού. Η πράξη έχει αποδείξει ότι ένα «καλά» μελετημένο έργο είναι προς όφελος του πελάτη καθώς στην φάση της κατασκευής  κερδίζει χρόνο και κυρίως χρήμα.