Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Έργα
Έργα
Η εμπειρία και η γνώση του αντικειμένου μας «χτίζεται» συνεχώς.
Το υπόβαθρο των 30+ ετών εμπειρίας δημιουργήθηκε : 

- Περίοδος 1985-1990 : εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με θέμα την μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών από Ο.Σ. σε μορφή ομοιωμάτων υπό κλίμακα καθώς και σε πρωτότυπο μέγεθος με τυποποιημένη μορφή, και η δημοσίευση 24 εργασιών σε Ελληνικά Τεχνικά περιοδικά καθώς  και σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
 
- Περίοδος 1992  μέχρι σήμερα εκπόνηση στατικών μελετών και επιβλέψεων :
 • κτηριακών έργων βαρείας  προκατασκευής με δομικά στοιχεία οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, 
 • βιομηχανικών κτηρίων από μεταλλική κατασκευή, 
 • στατικές μελέτες σχολικών συγκροτημάτων,
 • κοινών οικοδομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα- πλινθοδομή ή ξύλινο σκελετό, 
 • τοιχείων αντιστήριξης μεγάλου ύψους, 
 • αιθουσών αθλητικών δραστηριοτήτων, 
 • σύμμικτες κατασκευές, 
 • εκτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτηρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων, 
 • προσθήκες σε υφιστάμενα κτήρια,
 • μελέτες φέροντος οργανισμού μεγάλης επιφάνειας κινούμενων φωτοβολταϊκών στοιχείων, 
 • θεμελίωσης βαρέων μηχανημάτων με δυναμικές καταπονήσεις, 
 • μεταλλικών πύργων στήριξης – κάλυψης μηχανολογικού εξοπλισμού, 
 • τσιμεντοϊστών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα της Δ.Ε.Η. κ.α.
 • εκπόνηση μελετών ενισχύσεων ιδιωτικών  και Δημόσιων κτηρίων (Π. Γυμναστήριο Κιλκίς) από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Φέρουσα Τοιχοποιία ή Σύμμικτων κατασκευών με χρήση συμβατικών μεθόδων (μανδύες από Ο/Σ) ή και F.R.Ps ( ινοπλισμένα πολυμερή-ανθρακονήματα )
 • εκπόνηση εργασιών και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια ECOMAS - COMPDYN 2017, 16ECEE.
Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες είχαν :
 • την υποστήριξη του γραφείου σε θέματα ελέγχων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.